UPM WWW-HİZMETLERİ– KULLANIM ŞARTLARI

Bu World Wide Web (Dünya Çapında Ağ) hizmetine erişmeden ve bu hizmeti kullanmadan önce lütfen bu şartları ve koşulları dikkatlice okuyun.

UPM'in World Wide Web hizmetine erişerek aşağıdaki şartların ve koşulların bağlayıcılığını kabul edersiniz. Aşağıdaki tüm şartları ve koşulları kabul etmiyorsanız bu hizmete erişmeyin.

Bu yasal bildirim, tüm UPM World Wide Web hizmetleri için geçerlidir. Ancak belirli web sitelerine ilişkin ek koşullar bulunabilir.

Bu hizmetin içerikleri UPM Corporation ve/veya bağlı kuruluşlarına (bundan sonra UPM olarak anılacaktır) aittir. UPM'in World Wide Web hizmetinin telif hakkı UPM'e aittir. Tüm ülkeler için tüm hakları saklıdır.

"UPM" ticari markası ve UPM'in diğer tüm ticari markaları (UPM'in WWW sayfalarında belirtilmiş olsun veya olmasın) UPM'in ticari markalarıdır. Bu sayfalara erişiminiz, bu sayfalarda bulunabilecek herhangi bir işareti kullanabilmek için herhangi bir lisans veya hak verilmesi şeklinde yorumlanmayacaktır.

Bu belge kapsamında UPM'in World Wide Web hizmeti, UPM veya bağlı kuruluşlarına ait tüm internet çözümleri anlamına gelmektedir. Örneğin WWW-sayfaları, formlar, uygulama ve program kodları ve WWW-sayfalarıyla doğrudan bağlantılı diğer fonksiyonlar buna dahildir.

UPM WWW hizmetinin içeriklerinin tamamının veya bir kısmının çerçeveleme, bu hizmete veya bir kısmına dayalı olarak türev çalışmalar oluşturma, diğer web sitelerine, elektronik erişim sistemlerine veya yayınlara entegre etme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere UPM Corporation'ın izni olmaksızın çoğaltılması, kopyalanması, aktarılması, dağıtılması veya depolanması yasaktır. Ancak UPM, UPM'in itibarına veya işine zarar vermemeniz kaydıyla ve söz konusu kopyanın veya baskının tüm telif haklarını veya diğer mülkiyet bildirimlerini ve açıklamalarını ve bu bilgilerde yer alan tüm feragatnameleri içermesi şartıyla bu hizmetlerden alıntıların kopyalarını yeniden dağıtma amacıyla değil yalnızca kişisel kullanım amacıyla bilgisayarınızda veya yazıcınızda depolamanıza izin verir. Bu hizmette sunulan bilgiler, UPM Corporation'ın yazılı izni olmadan değiştirilemez. World Wide Web hizmetimizdeki bağımsız belgeler, bu belgelerde belirtilen ek şartlara tabi olabilir. Bu hizmette sunulan ve bu kurallara göre sunulmasına izin verilen ancak herhangi bir yargı bölgesinin kanunlarına ve düzenlemelerine göre sunulması yasa dışı olan veya UPM-Kymmene'ye tescil, vergi yükümlülükleri gibi yükümlülükler getirecek olan bilgilerin kullanılması ve dağıtılması söz konusu ülkede veya yargı bölgesinde yasaktır.

UPM'İN WORLD WIDE WEB HİZMETİNİN İÇERİKLERİ "OLDUĞU GİBİ" VE "KULLANILABİLİR OLDUĞU ŞEKİLDE" SUNULMUŞTUR. BU HİZMETİN DOĞRULUĞU, KULLANILABİLİRLİĞİ, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİNE DAİR MÜLKİYET VEYA İHLAL ETMEME GARANTİLERİ VEYA ZIMNİ TİCARETE ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HİÇBİR TÜRDE SARİH VEYA ZIMNİ GARANTİ SUNULMAMAKTADIR. UPM, HİZMETİNİN YA DA BU HİZMETİ KULLANIMA SUNAN SUNCUNUN VİRÜSLERDEN VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN ARİ OLDUĞUNU GARANTİ ETMEMEKTEDİR

UPM hizmeti teknik yanlışlıklar veya yazım hataları içerebilir. Burada yer alan bilgilerde UPM tarafından değişiklikler ve eklemeler yapılabilir. UPM, istediği zaman hizmeti revize etme ve hizmete erişimi geri çekme hakkını saklı tutar.

UPM, UPM'in WWW hizmetine veya bununla bağlantılı herhangi bir siteye erişiminizle veya bu hizmetin içeriklerini kullanamamanızla veya burada yer alan bilgilerin kullanımıyla ya da kullanmaya çalışılmasıyla bağlantılı veya herhangi bir performans başarısızlığı, hata, eksiklik, kesinti, kusur, operasyon veya aktarma gecikmesi, bilgisayar virüsü ya da hat veya sistem arızasıyla bağlantılı doğrudan, arızi, bağlantılı, dolaylı, ikincil, özel ya da cezai hasarlar, kayıplar, maliyetler veya kar kayıpları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hiçbir hasardan (UPM veya temsilcileri bu tür bir hasar, kayıp veya maliyet konusunda bilgilendirilmiş olsa dahi) sorumlu olmayacaktır. Ayrıca UPM, UPM'in WWW hizmetinin bağlantılı olduğu üçüncü taraflarca sunulan hiçbir bilgi veya malzeme için hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir. UPM, ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA SUNULAN İÇERİKLERDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

UPM World Wide Web sayfalarının bir tavsiyede bulunduğu veya öneri sunduğu düşünülmeyecek veya bu sayfalar herhangi bir karar ya da eylem için dayanak olarak alınmayacaktır. UPM World Wide Web sayfalarında yer alan hiçbir şey UPM tarafından herhangi bir servis, ürün, hisse veya diğer finansal araçları almak ya da satmak veya herhangi bir yatırım tavsiyesi ya da hizmeti sunmak üzere bir tavsiye veya teklif olarak yorumlanmayacaktır.

UPM World Wide Web sayfaları, üçüncü taraflara ait web sitelerine bağlantılar sunabilir. UPM, bu web sitesi aracılığıyla erişebileceğiniz üçüncü taraflara ait bu tür hiçbir web sitesine ilişkin hiçbir garanti vermemekte ve/veya beyanda bulunmamaktadır. UPM, bu web sitelerinin kabulüne veya kullanımına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Üçüncü taraf web sitelerine giriş riski her zaman kullanıcıya aittir.

UPM World Wide Web sayfaları, size kolaylık olması için üçüncü taraflara ait içerikler içerebilir. UPM bu içerikleri kontrol edemez ve bu tür üçüncü taraf içeriklere ilişkin hiçbir garanti vermemekte ve/veya beyanda bulunmamaktadır. UPM'in, üçüncü taraflara ait herhangi bir içeriğin bir başkasının fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği iddiasıyla ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

UPM herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle bu World Wide Web sayfalarını önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme ya da iptal etme hakkını saklı tutar. UPM World Wide Web sayfalarında değişiklik yapılması veya bu sayfaların iptal edilmesi durumunda UPM'in tarafınıza karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

WWW sayfalarımızla ilgili materyalleri e-posta ya da World Wide Web servisi aracılığıyla herhangi bir sunucumuza gönderdiğinizde materyal sağlayıcısı olarak aşağıdaki şartları kabul edersiniz. Gönderilen materyaller gizli değildir, birinin mülkiyetinde değildir, size aittir ve/veya bu materyalleri bize sunma yetkisine sahipsinizdir. Materyalleri, UPM'in yayınlayabileceğini bilerek bize sunarsınız. Materyallerin yayınlamaya uygun olduğunu garanti edersiniz. Gönderdiğiniz materyallere ilişkin olarak herhangi bir üçüncü tarafın dava açması durumunda UPM'i tazmin etmeyi kabul edersiniz. Gönderdiğiniz materyallere ilişkin olarak UPM'e dava açmamayı kabul edersiniz. Materyalleri göndererek UPM'in materyalleri yayınlayabileceğini ve/veya materyalleri ya da materyallerde açıklanan herhangi bir konsepti hiçbir sorumluluk olmaksızın ürünlerine ücretsiz olarak ekleyebileceğini düşündüğünüzü garanti edersiniz. Materyalleri göndermeden önce virüsleri ve bulaşabilecek ya da zarar verebilecek diğer unsurları gidermek için her türlü çabayı sarf edersiniz. UPM, bize göndermiş olduğunuz herhangi bir materyali herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle kaldırma ve silme hakkını saklı tutar.

UPM World Wide Web sayfası kullanıcılarının bu web sitesini ve içeriği yasa dışı amaçlarla veya sahtekarlık amacıyla kullanmaları veya bu web sitesine ya da bu web sitesinden herhangi bir yasa dışı, tehditkar, karalayıcı, küçük düşürücü, kışkırtıcı, pornografik veya müstehcen iletişimler ve/veya materyaller veya yasalar kapsamında sivil veya cezai sorumluluğa neden olabilecek herhangi bir iletişim ve/veya materyal yayınlamaları ya da iletmeleri kesinlikle yasaktır. Bu web sitesi veya içeriğiyle oynayan ya da bunlara müdahalede bulunan hiçbir eylem gerçekleştirmemeyi kabul edersiniz.

Bu siteyle ilgili yorumlarınız veya sorularınız için lütfen Web yöneticisiyle iletişime geçin (Webmaster).